دایره حقوقی

دریافت هرگونه مشاوره و خدمات حقوقی در حوزه اجاره خودرو و مشکلات بین شرکت های رنت کار و مسافران

سرکار خانم مهنوش ذبیحی  کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

وکیل محترم مجموعه با ۱۲سال سابقه فعالیت مرتبط

تلفن تماس:  ۰۹۱۳۲۰۳۳۴۴۲ 

https://mahnooshzabihi.com

 

سوالی دارید؟ اینجا بپرسید!